راهنمای عمل (برنامه ویژه مدرسه) – دبیرستان (دوره اول) – سال تحصیلی : ۱۴۰۰-۱۳۹۹

الف) برنامه درسی مدرسه

ب) ارزشیابی عملکرد دانش آموزان

پ) نظارت و ارزشیابی مدرسه

ت) برنامه ویژه مدرسه

۱-جدول حضور همکاران در مجتمع

۲-قوانین مدرسه مجازی طلوع سبز

۳- فعالیت های دپارتمان مشاوره

۴- تاریخ جلسات اولیا

۵- فعالیتهای فرهنگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.