دبستان طلوع سبز طلوع سبز

کودکان امروز دانشمندان فردا هستند؛ با سعی و تلاش برای داشتن مدرسه بهتر و ساختن آینده‌ای درخشان برای کودکان با بهترین امکانات آموزشی و پرورشی خواستار موفقیت روزافزون برای دانش آموزان عزیز می‌باشیم.

معرفی همکاران

کادر اجرایی و دبیران

مطالعه بیشتر

آموزشی

فعالیت های آموزشی

مطالعه بیشتر

فرهنگی و تربیتی

فعالیت های فرهنگی و تربیتی

مطالعه بیشتر

گالری تصاویر

گالری تصاویر دبستان

مطالعه بیشتر

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه های دبستان

مطالعه بیشتر