اطلاعیه های متوسطه دو

اخبار و اطلاعیه های جدید را از این قسمت دنبال کنید

معلم

بزرگداشت مقام والای معلم

لینک پخش زنده مراسم ۸ اردیبهشت در سامانه LMS مجتمع آموزشی طلوع سبز: https://lms.tolouesabz.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=15883 لینک پخش زنده مراسم ۸ اردیبهشت...

چرا طلوع سبز را انتخاب کنیم؟

امکانات و تجهیزات

تلاش برای تأمین بیشترین امکانات با مناسبت‌ترین هزینه برای زمینه‌سازی شکوفایی استعداد دانش‌آموزان

کادر مجرب

مشاوران، معلمان و مسئولین با تجربه و سابقه چندین ساله در زمینه آموزشی همراه دانش‌آموزان تا موفقیت هستند.

نتایچ کنکور

در مجتمع آموزشی طلوع سبز از پایه برای آینده و انتخاب رشته مناسب با دانش‌آموزان کار خواهد شد.

بخش های متوسطه دو

معرفی همکاران

کادر اجرایی و دبیران

مطالعه بیشتر

آموزشی و پژوهشی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی

مطالعه بیشتر

فرهنگی و تربیتی

فعالیت های فرهنگی و تربیتی

مطالعه بیشتر

گالری تصاویر

گالری تصاویر متوسطه دو

مطالعه بیشتر

افتخارات

افتخارات دانش آموزان و نتایج کنکور

مطالعه بیشتر

اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه های متوسطه دو

مطالعه بیشتر