مراحل ثبت نام در مجتمع آموزشی طلوع سبز – سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

لطفا به زمان‌بندی ثبت‌نام داخلی توجه بفرمائید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، از متقاضیان خارج از مدرسه ثبت نام صورت می‌گیرد.

مراحل ثبت نام

۱.  تکمیل فرم ثبت نام اولیه ( اینترنتی یا حضوری )

۲.  مصاحبه با والدین و تشکیل پرونده روانشناختی ( سنجش توانایی های شناختی نو آموز)

۳.  اعلام نتیجه و تعیین وقت ثبت نام قطعی

۴.  تشکیل پرونده(کپی شناسنامه پدر،مادر،دانش آموز–کپی کارت ملی پدر و مادر- فرم تکمیل شده ثبت نام مالی- کارت واکسن )

عناوین کلاس های تابستان ۱۴۰۲

- بازی های ذهنی ، تمرین مهارتی