معلم
اخبار و اطلاعیه ها

بزرگداشت مقام والای معلم

لینک پخش زنده مراسم ۸ اردیبهشت در سامانه LMS مجتمع آموزشی طلوع سبز:
https://lms.tolouesabz.com/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=15883

لینک پخش زنده مراسم ۸ اردیبهشت در اینستاگرام مجتمع:
https://www.instagram.com/tolouesabz.sch
شروع مراسم :۱۴:۳۰

ادامه مطلب »
تقویم بهمن
آموزشی و پژوهشی متوسطه یک

تقویم اجرایی ویژه اولیا

راهنمای عمل (برنامه ویژه مدرسه) – دبیرستان (دوره اول) – سال تحصیلی : ۱۴۰۰-۱۳۹۹ الف) برنامه درسی مدرسه ب) ارزشیابی عملکرد دانش آموزان پ) نظارت

ادامه مطلب »