انسیه ابراهیم

مدیریت مقطع

دکتری - روانشناسی

شکوه فرح پور

قرآن هفتم/هشتم/نهم، پیام‌های آسمان نهم

کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی

زهرا رسولی

پیام‌های آسمان هفتم

کارشناسی ارشد - معماری

نرگس فریدونی

پیام های آسمانی هشتم

کارشناسی ارشد - اصول و عقاید

محبوبه غفاری

عربی هفتم/هشتم/نهم

کارشناسی - فلسفه و کلام اسلامی

حوریه آئینه چی

ادبیات و نگارش هفتم

کارشناسی - ادبیات فارسی

غزاله صالحی

ادبیات و نگارش هشتم، نگارش نهم

کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی

مینا پژنگ

ادبیات نهم

کارشناسی - زبان و ادبیات فارسی

لیلا یزدیان

مطالعات اجتماعی هفتم/هشتم/نهم، آمادگی دفاعی نهم

کارشناسی - جغرافیا

میلا ملک

زبان انگلیسی ۸/۲

دانشجوی دکتری - دکتری مدیریت اطلاعات

مریم رحیمیان منفرد

زبان انگلیسی هفتم

کارشناسی ارشد - مترجمی زبان خارجه

سارا مرتضوی فرد

زبان انگلیسی ۸/۱ و ۸/۳، زبان انگلیسی نهم

کارشناسی - مترجمی زبان انگلیسی

فرحناز شهسواری

ریاضی هفتم

کارشناسی - مدیریت بازرگانی

فائزه خیاط گلشنی

ریاضی هشتم

کارشناسی - مهندسی کامپیوتر

منیژه مترصد

ریاضی نهم

کارشناسی - ریاضی کاربردی

سمیرا ناصر زارع

علوم تجربی هفتم، شیمی نهم

کارشناسی ارشد - شیمی آلی

مریم خلیلی

زیست/شیمی/زمین هشتم، زیست/زمین نهم

کارشناسی ارشد - میکروبیولوژی

پانته آ قمریان

فیزیک هشتم و نهم

کارشناسی ارشد - فیزیک اتمی

سیده طاهره حسینی

آموزش و پژوهش هفتم/هشتم/نهم

دکتری - شیمی آلی

مهرناز قربانپور

فرهنگ و هنر هفتم/هشتم/نهم

فوق ممتاز - خوشنویسی

سارا امینی

کار و فناوری هفتم/هشتم/نهم

کارشناسی - هنر اسلامی

سمیه مافی

تفکر و سبک زندگی هفتم/هشتم، هدایت تحصیلی نهم

کارشناسی ارشد - مدیریت آموزشی

زهرا توانا

آموزش رایانه هفتم/هشتم/نهم، پشتیبانی فنی LMS

کارشناسی - مهندسی کامپیوتر

مرضیه بلالی

تربیت‌بدنی هفتم/هشتم/نهم

دکتری - تربیت بدنی