آموزشی ، اجرایی ، اداری

آزاده ابراهیم

آزاده ابراهیم

مدیریت

کارشناسی ارشد - ام بی ای
۱۸ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

سمانه معین نیا

سمانه معین نیا

معاونت انضباطی

کارشناسی - ادبیات
۱۲ سال سابقه اداری ، اجرایی

فاطمه اسوار

مشاور پایه دوازدهم

کارشناسی - مهندسی نفت
۶ سال سابقه آموزشی

مهدیه جهانی

مهدیه جهانی

مشاور پایه دهم و یازدهم

کارشناسی - فیزیک
۱۵ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

یاسمین غفاری

مسئول IT

کارشناسی - ریاضی
۲ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

پریناز قربانی

مسئول امور مالی

کارشناسی ارشد - ریاضی
۱۱ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

فریده شفاده

مسئول روابط عمومی

کارشناسی - ادبیات فارسی
۱۱ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

فاطمه مهربانی

اجرایی و آموزشی

کارشناسی ارشد - زیست
۴ سال سابقه آموزشی ، اجرایی

هدیه قلی زاده

اجرایی و آموزشی

کارشناسی - علوم تربیتی و مشاوره
۴سال سابقه آموزشی ، اجرایی

مریم رحمانی

اجرایی و آموزشی

کارشناسی - معماری
۱ سال سابقه آموزشی و اجرایی

گروه علوم انسانی

انسیه قندی

انسیه قندی

دین و زندگی

کارشناسی ارشد - فقه و حقوق اسلامی
۱۸ سال سابقه آموزشی

بهاره منصوری پناه

عربی

کارشناسی ارشد - حقوق قضایی
۱۹ سال سابقه آموزشی

مهدیه حسامی

مهدیه حسامی

زبان

کارشناسی - زبان انگلیسی
۴ سال سابقه آموزشی

سمانه جاری

سمانه جاری

ادبیات

دکتری - ادبیات فارسی
۱۰ سال سابقه آموزشی

زهره فخرایی

زهره فخرایی

ادبیات

کارشناسی ارشد - ادبیات فارسی
۱۸ سال سابقه آموزشی

نگین نیکوگفتار

نگین نیکوگفتار

فلسفه و منطق

دکتری - فلسفه تعلیم و تربیت
۱۱ سال سابقه آموزشی

عاطفه کریمی

عاطفه کریمی

روانشناسی

دکتری - روانشناسی
۱۰ سال سابقه آموزشی

شیوا عمرانی

شیوا عمرانی

تاریخ و جغرافی

کارشناسی ارشد - باستان شناسی
۱۵ سال سابقه آموزشی

فرانک زیبایی

اقتصاد و جامعه

کارشناسی ارشد - جامعه شناسی
۲۲ سال سابقه آموزشی

گروه ریاضی و فیزیک

فرحناز وصفی

فرحناز وصفی

هندسه

کارشناسی - ریاضی
۲۵ سال سابقه آموزشی

سمان ناهید

سمان ناهید

ریاضی ، آمار و احتمال

کارشناسی - مهندسی کامپیوتر
۲۰ سال سابقه آموزشی

سمیه اسماعیلی

سمیه اسماعیلی

ریاضی

کارشناسی- ریاضی
۱۴ سال سابقه آموزشی

فاطمه بختیاری

فاطمه بختیاری

حسابان

کارشناسی- ریاضی
۲۰ سال سابقه آموزشی

معرفی همکاران

مژگان فرهیخته پور

فیزیک

کارشناسی ارشد - فیزیک
۲۲ سال سابقه آموزشی

نرگس منصوری

نرگس منصوری

فیزیک

کارشناسی ارشد - فیزیک اتمی
۱۸ سال سابقه آموزشی

گروه شیمی و زیست

زری بابایی

زری بابایی

شیمی

دکتری - دامپزشکی
۱۸ سال سابقه آموزشی

فیروزه حسین زاده

فیروزه حسین زاده

شیمی

کارشناسی - شیمی
۱۲ سال سابقه آموزشی

پروانه شهسواری

پروانه شهسواری

زیست

کارشناسی ارشد - زیست شناسی
۱۶ سال سابقه آموزشی

لیلا آقا محدی

لیلا آقا محمدی

زیست

کارشناسی - زیست شناسی
۲۰ سال سابقه آموزشی

سیده طاهره حسینی

آزمایشگاه

دکتری - شیمی آلی
۶ سال سابقه آموزشی

گروه تربیت بدنی

مرضیه بلالی

مدیر گروه

دکتری - رشد حرکتی
۱۶ سال سابقه آموزشی

مطهره سکاکی

مربی

کارشناسی- تربیت بدنی
۳ سال سابقه آموزشی

مریم کریم زاده

مربی

کارشناسی - تربیت بدنی
۲ سال سابقه آموزشی