جدیدترین اخبار و دستاوردهای فرهنگی و تربیتی مقطع متوسطه دو مجتمع آموزشی طلوع سبز

مناسبت ها

اردوی مجازی

هدف از اردو ایجاد روحیه شادابی و نشاط به همراه شناخت و آشنایی با مسائل تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی و … ، کشف و پرورش استعدادهای نهفته و آموزش فنون مهارت های متفاوت برگزار می شود.

شورای دانش آموزی

فعالیت در این بخش به منظور تقویت مهارتهای اجتماعی ، ارتقاء صلاحیت های علمی ، اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش ، ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان مستعد و علاقمند در فعالیت های علمی ، فرهنگی و پژوهشی

تربیت بدنی

کلاسهای ورزش و فعالیت های تربیت بدنی با هدف توسعه قابلیت ها و مهارت های جسمانی ، تامین سلامت و بهداشت بدن ، ایجاد آمادگی در برابر عوارض بیماری ها ، اصلاح ساختار قامتی و نشاط و شاداب سازی به صورت منظم و هفتگی برگزار می شود.

آموزش خانواده

دوره های دانش افزایی با موضوع چالش های تحصیل در فضای مجازی ، ارتقاء شخصیت نوجوان و تاثیر خانواده در موفقیت تحصیلی فرزندان با حضور جناب آقای دکتر عزیزی و آقای مهندس عباسی در طی سال تحصیلی برگزار می شود.  

انجمن اولیا و مربیان

این واحد به منظور ایجاد و تحکیم پیوندهای عاطفی و اخلاقی ، بهره مندی از توانمندی و ظرفیت های اولیا و هماهنگی روش های تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه در مدرسه