جذب و تأمین نیروی انسانی

نظام تعلیم و تربیت مجتمع  همواره سعی داشته است در شکوفایی فطرت و استعدادها و شکل گیری هویت یکپارچه اسلامی، انقلابی- ایرانی دانش آموزان، تمام توان خود را به کار گیرد و در جهت  تربیت انسانی “متفکر ، مؤمن متخلق به اخلاق اسلامی و دارای مهارتهای لازم کار و زندگی متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، خلق و خلقت” گام بردارد.

در این جهت مهمترین دارایی مجموعه نیروی انسانی دغدغه مند او می باشد که او را جهت نیل به این هدف یاری نمایند.

از خداوند منان خواستاریم که بتوانیم از حضور افرادی که تعلیم و تربیت را یک رسالت مهم خود در جامعه اسلامی می دانند بهره مند شویم.

همکاری با ما