مراحل ثبت نام در مجتمع آموزشی طلوع سبز – سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شروع ثبت نام

۲ بهمن ۱۴۰۰

مراحل ثبت نام

- تکمیل فرم ثبت نام اولیه ( اینترنتی یا حضوری )

- دعوت به جلسه معارفه ( پدر ، مادر ، دانش آموز ) و سنجش توانایی های شناختی

- اعلام نتیجه و تعیین وقت ثبت نام قطعی

- تشکیل پرونده ( کپی شناسنامه پدر ، مادر ، دانش آموز – کپی کارت ملی پدر و مادر -  کارنامه تحصیلی سال گذشته - فرم تکمیل شده ثبت نام مالی )

فرآیند تعیین سطح علمی و مصاحبه

سنجش مهارت های خواندن و ریاضیات

تکمیل پرونده روانشناختی دانش آموز

دانش آموزان پیش دبستان مجتمع

- دریافت گزارش کیفی از مسئول پایه و آموزگار
- پیش دبستان به اول : تشکیل کلاس مفاهیم پایه جهت ورود به دبستان
- تکمیل لینک ثبت نام داخلی

- سنجش رشد حرکتی
-تشکیل پرونده ( تکمیل فرم مشاوره و فرم ثبت نام مالی )

- دوره اول ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

- دوره دوم ثبت نام: ۱۴۰۱/۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۲/۷

عناوین کلاس های تابستان ۱۴۰۱

  • ریاضی - فارسی
  • زبان
  • محاسبات ریاضی
  • دقت و تمرکز / چرتکه
  • آرایه های ادبی / قصه خوانی
  • کتابخوانی

* مدت دوره تابستان ۵ هفته و هفته ای ۲ روز می باشد *