مراحل ثبت نام در مجتمع آموزشی طلوع سبز – سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شروع ثبت نام

۲ بهمن ۱۴۰۰

مراحل ثبت نام

- تکمیل فرم ثبت نام اولیه ( اینترنتی یا حضوری )

- دعوت به جلسه معارفه و گزینش غلمی - رفتاری ( پدر ، مادر ، دانش آموز )

- اعلام نتیجه و تعیین وقت ثبت نام قطعی

- تشکیل پرونده ( کپی شناسنامه پدر ، مادر ، دانش آموز – کپی کارت ملی پدر و مادر -  کارنامه تحصیلی سال گذشته - فرم تکمیل شده ثبت نام مالی )

فرآیند تعیین سطح علمی و مصاحبه

برگزاری سنجش علمی ریاضی

تکمیل پرونده روانشناختی دانش آموز

دانش آموزان ششم مجتمع

- دریافت گزارش کیفی از مسئول پایه و دبیران
- پایه ششم به هفتم : تشکیل کلاس های استعداد تحلیلی
- تکمیل لینک ثبت نام داخلی
-تشکیل پرونده ( تکمیل فرم مشاوره و فرم ثبت نام مالی )

- دوره اول ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

- دوره دوم ثبت نام: ۱۴۰۱/۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۲/۷

عناوین کلاس های تابستان ۱۴۰۱

  • علمی - پژوهشی
  • فرهنگی - هنری
  • فناوری
  • ورزشی

* مدت دوره تابستان ۵ هفته و هفته ای ۲ روز می باشد *