مراحل ثبت نام در مجتمع آموزشی طلوع سبز
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شروع ثبت نام:

۴  بهمن ۱۳۹۹

متوسطه اول

 1. تکمیل فرم ثبت نام اولیه ( اینترنتی یا حضوری )
 2. دعوت به جلسه معارفه و گزینش علمی – رفتاری ( پدر ، مادر ، دانش آموز )
 3. اعلام نتیجه و تعیین وقت ثبت نام قطعی
 4. تشکیل پرونده ( کپی شناسنامه پدر ، مادر ، دانش آموز – کپی کارت ملی پدر و مادر –  کارنامه تحصیلی سال گذشته – فرم تکمیل شده ثبت نام مالی )

فرآیند تعیین سطح علمی و مصاحبه :

 • برگزاری کلاس سرعت در محاسبات ریاضی ویژه متقاضیان ثبت نام
 • ارائه جزوه مفاهیم پایه ریاضی جهت ورود به متوسطه اول
 • برگزاری سنجش علمی ریاضی
 • تکمیل پرونده روانشناختی دانش آموز


عناوین کلاس های تابستان ۱۴۰۰

 • علمی – پژوهشی
 • فرهنگی – هنری
 • فناوری
 • ورزشی

*** مدت دوره ۵ هفته و هفته ای ۳ روز می باشد ***