مراحل ثبت نام در مجتمع آموزشی طلوع سبز
سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شروع ثبت نام:

۴  بهمن ۱۳۹۹

متوسطه دوم

 • تکمیل فرم ثبت نام اولیه ( اینترنتی یا حضوری )
 • دعوت به جلسه معارفه و گزینش علمی – رفتاری ( پدر ، مادر ، دانش آموز )
 • اعلام نتیجه و تعیین وقت ثبت نام قطعی
 • تشکیل پرونده ( کپی شناسنامه پدر ، مادر ، دانش آموز – کپی کارت ملی پدر و مادر –  کارنامه تحصیلی سال گذشته – فرم تکمیل شده ثبت نام مالی )

فرآیند تعیین سطح علمی و مصاحبه :

 • ارائه جزوه مفاهیم پایه ریاضی جهت ورود به متوسطه دوم
 • سنجش علمی ریاضی
 • تکمیل پرونده روانشناختی دانش آموز

دانش آموزان نهم مجتمع :

 • برگزاری کلاس مفاهیم ریاضی با حضور استاد امیری
 • برگزاری آزمون ریاضی
 • تعیین وقت ثبت نام قطعی

عناوین کلاس های تابستان ۱۴۰۰

 • پایه دهم :دروس تخصصی رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی/ تفکر و حل مسئله ، محاسبات سریع ریاضی
 • پایه یازدهم:دروس تخصصی رشته های ریاضی،تجربی/تاریخ معاصر،انسان و محیط زیست ، محاسبات سریع ریاضی

*** مدت دوره ۵ هفته و هفته ای ۳ روز می باشد ***

پایه دوازدهم:

*** کلاس های پایه دوازدهم شامل دروس اختصاصی و عمومی  ۵ روز در هفته به مدت دو ماه برگزار می گردد ***