مراحل ثبت نام در مجتمع آموزشی طلوع سبز – سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

شروع ثبت نام

۲ بهمن ۱۴۰۰

مراحل ثبت نام

- تکمیل فرم ثبت نام اولیه ( اینترنتی یا حضوری )
-دعوت به جلسه معارفه و گزینش علمی - رفتاری ( پدر ، مادر ، دانش آموز )
-اعلام نتیجه و تعیین وقت ثبت نام قطعی
-تشکیل پرونده ( کپی شناسنامه پدر ، مادر ، دانش آموز – کپی کارت ملی پدر و مادر -  کارنامه تحصیلی سال گذشته - فرم تکمیل شده ثبت نام مالی )

فرآیند تعیین سطح علمی و مصاحبه

- ارسال لینک دوره ریاضی و فیزیک پایه نهم
- برگزاری سنجش علمی ریاضی و فیزیک
- تکمیل پرونده روانشناختی دانش آموز

دانش آموزان نهم مجتمع

- دریافت گزارش کیفی از مسئول پایه و دبیران
- پایه نهم به دهم : تشکیل کلاس های سطح بندی شده با دبیر ریاضی پایه دهم
- تکمیل لینک ثبت نام داخلی
-تشکیل پرونده ( تکمیل فرم مشاوره و فرم ثبت نام مالی )

- دوره اول ثبت نام: ۱۴۰۰/۱۲/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

- دوره دوم ثبت نام: ۱۴۰۱/۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۲/۷ 

عناوین کلاس های تابستان ۱۴۰۱

- پایه دهم و یازدهم : دروس اختصاصی رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی و محاسبات سریع ریاضی

مدت دوره : ۵ هفته و هفته ای ۳ روز

- پایه دوازدهم : دروس اختصاصی و عمومی رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی

مدت دوره : دو ماه و هفته ای ۵ روز